Så fungerar det!

Det skall inte vara svårt att beställa en hemsida

1

Kontakt

Lämna kontaktuppgifter och beskriv ert syfte och önskemål i formuläret

2

Vi kontaktar dig

Du får unika förslag på alternativ som passar just ert företag, både till pris och tidsram.

3

Beställning

Vid beställning av föreslag så skapas en plan för projektet och avtal.

4

Utveckling

Utvecklingen stäms av med delmål, dessa sker löpande under projektets gång om önskade ändringar uppstår.

5

Leverans

Vi lanserar webbapplikationen när alla parter är nöjda. Vi hjälper till så den kommer on-line.